استخدام درشرکت بازرگانی داخلی وبین المللی- بندرعباس

استخدام شرکت هواپیمایی جم (در شرف تاسیس)
یک شرکت بازرگانی معتبر داخلی و بین المللی در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر در بندرعباس استخدام نماید. کدشغل شرح شغل شهر زن/مرد حداقل میزان سابقه کار ۱۰۲ کارشناس حمل و نقل بین المللی بندر عباس مرد ۳سال ۱۰۳ کارمند امور گمرکی و سامانه (ثبت سفارش / دوراظهاری) بندر عباس […]

استخدام شرکت هواپیمایی جم (در شرف تاسیس)