استخدام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما

استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (تمدید مهلت ثبت نام)
   استخدام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما”، به منظور تکمیل نیروی انسانی  خود در رده های شغلی کمک خلبان و مهندس کارآموز هواپیما از کلیه علاقه مندان حائز شرایط، پس از برگزاری آزمون و قبولی در کلیه دوره های مورد نیاز، دعوت به همکاری می نماید. جهت کسب […]

استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (تمدید مهلت ثبت نام)