استخدام شرکت بهره برداری و نعمیرات نیروگاه صبا (ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی قم)

استخدام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (سهامی خاص) جهت تأمین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان واجد الشرایط طی آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش جهت اشتغال در نیروگاه سیکل ترکیبی قم با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید. ج) مدارک مورد نیاز ۱.  فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا) […]

استخدام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان