استخدام در مجموعه معتبر تولیدی و صنعتی

استخدام شرکت مادیران
آگهی دعوت به همکاری یک مجموعه معتبر تولیدی – صنعتی به منظور تکمیل نیروی متخصص خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمایند. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ رزومه خود را به پست الکترونیکی agriculturevacancy@gmail.com ارسال نمایند. ذکر عنوان شغلی در قسمت subject پست الکترونیکی الزامی می باشد. ردیف پست سازمانی […]

استخدام شرکت مادیران