استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز (اطلاعیه جدید)

استخدام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سال ۹۶ (استخدام جدید)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز     خبر ۲۵ مرداد ۹۶ – اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه علوم پزشکی شوشتر تاریخ برگزاری آزمون استخدامی معاونت بهداشت: پنجشنبه مورخ ۲/۶/۹۶ ساعت ۹ صبح محل برگزاری آزمون: بیمارستان و زایشگاه الهادی- ساختمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر زمان دریافت کارت آزمون:۱/۶/۹۶ از ساعت […]

استخدام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان سال ۹۶ (استخدام جدید)