استخدام۱۳ ردیف شغلی در یک مجموعه رستوران بین المللی/ تهران

استخدام شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان
یک مجموعه غذایی جهت افتتاح شعب دیگر خود در شمال تهران ،اقدام به جذب پرسنل با انگیزه می نماید. ردیف عنوان شغلی سابقه تحصیلات جنسیت ۱ مدیر ۳الی ۵ سال سابقه کار مرتبط حداقل لیسانس آقا/خانم ۲ کارشناس بهداشت ۲سال سابقه کار مرتبط لیسانس خانم ۳ صندوقدار ۲سال سابقه کار مرتبط حداقل فوق دیپلم خانم […]

استخدام شرکت فرآورده های لبنی ماهان پذیر جنوب شرق در کرمان