استخدام گروه صنعتی ایران روور در تهران

استخدام شرکت صنایع هفت الماس واقع در قزوین
گروه صنعتی ایران روور در تهران استخدام می نماید. ردیف عنوان شغل ۱ منشی ۲ مسئول دفتر مدیر عامل ۳ کارشناس برنامه ریزی ۴ کارشناس خرید در حوزه قطعات خودرو ۵ کارشناس و مدیر it ۶ کارشناس فروش ۷ کارشناس و مدیر تبلیغات و روابط عمومی متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیلزیر ارسال نمایند. ایمیل: iranrover.digicarshop@yahoo.com

استخدام شرکت صنایع هفت الماس واقع در قزوین