کلیات طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر کشاورزی به تصویب رسید

استخدام شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه
کلیات طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر کشاورزی به تصویب رسید کلیات طرح اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس به تصویب رسید. به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تایید نهایی آن، بند مرتبط با استخدام ۱۰ هزار […]

استخدام شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه