استخدام شرکت ارزیاب مدیریت همام

استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)
شرکت ارزیاب مدیریت همام همکاران کارآزموده و مجرب و هم­چنین سرمایه­ های انسانی مـورد نیاز خود د را به همکاری دعوت می نماید. واجدین شرایط می­ توانند از طریق تکمیل فرم دعوت به همکاری و ارسال آن به ایمیل Info@homamco.com آمادگی خود را اعلام نمایند . پس از بررسی مشخصات داوطلبان ، از عزیزانی که […]

استخدام شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)