استخدام شبکه بهداشت و درمان مهاباد

استخدام شرکت دارویی پخش هجرت
آگهی دعوت به همکاری پزشکان عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد برای تکمیل کادر پزشکی خود نیاز به ۶ نفر پزشک عمومی دارد. به استحضار می رساند شبکه بهداشت و درمان مهاباد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی مجری برنامه پزشک خانواده به همکاری ۶ نفر از […]

استخدام شرکت دارویی پخش هجرت