استخدام ششرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی

استخدام شرکت داده پردازی ایران
شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی تکمیل موارد ستاره دار الزامی می باشد. ۱- اولویت با افرادی می یاشد که زودتر اقدام به تکمیل فرم نموده اند. ۲- ارسال اطلاعات و شرایط متقاضی به منظور استخدام هیچگونه تعهدی مبنی بر استخدام فرد برای شرکت در بر نخواهد داشت. ۳-در صورت عدم احراز شرایط فوق در […]

استخدام شرکت داده پردازی ایران