استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک

استخدام شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور (استخدام جدید)
آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک به استحضار می رساند شبکه بهداشت و درمان جاسک جهت تکمیل کادر بهداشتی و درمانی روستایی خود به تعداد ۲ نفر ماما، ۲ نفر علوم آزمایشگاهی و ۴ پزشک جهت مراکز جامع سلامت روستایی بصورت قرارداد بیمه روستایی دعوت به همکاری می نماید. جهت اطلاعات […]

استخدام شرکت خدمات مهندسی صنعت سیمان نوآور (استخدام جدید)