درخواست پیگیری از رئیس مجلس درباره استخدام چند نماینده در وزارت نفت را مطرح می‌کنم/ شورای نگهبان وارد شود

استخدام شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)
با تصریح بر اینکه تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس منتظر استخدام در وزارت نفت طی سه سال آینده بوده و امروز در حال تهیه مقدمات هستند، عنوان داشت:‌ در نطق آینده میان دستور خود حتماً از رئیس مجلس خواهم خواست که استخدام چند نفر از نمایندگان کنونی مجلس را در وزارت نفت طبق وعده خود […]

استخدام شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)