زمانبندی انجام مراحل آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

استخدام شرکت تراشه سبز تهران
اطلاعیه آزمون استخدامی به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان رشته های شغلی پرستار و ماما در آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۵/۸/۲۱ می رساند جهت انجام مراحل استخدام طبق جدول زمان بندی با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل در وقت اداری به اداره منابع انسانی دانشکده مراجعه نمایند . ردیف نام مدرک تعداد ۱ اصل و […]

استخدام شرکت تراشه سبز تهران