استخدام شرکت های گروه فناپ

استخدام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
تمایل شما به همکاری با شرکت های گروه فناپ را ارج می نهیم. امید که با شکل گیری این همکاری، زمینه های رشد و ارتقای دو جانبه فراهم شود. در نظر داشته باشید که فرم ذیل به منظور شناسایی توانمندی های شما  و استفاده مناسب و متناسب از آنها جهت همکاری های آتی با شرکت های […]

استخدام شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)