استخدام پایا پژوهش

استخدام شرکت بهینه پردازش
ما در پایا پژوهش به دنبال افرادی هستیم که دارای اشتیاق بالا و روحیه کار تیمی باشند. از مهمترین معیارهای ما برای جذب افراد، قابلیت یادگیری آن هاست. اگر شما نیز خود را دارای اشتیاق و روحیه یادگیرنده می بینید، پایا خانه شماست. لیست فرصت های شغلی مورد نیاز ما در جدول زیر قابل مشاهده […]

استخدام شرکت بهینه پردازش