استخدام شرکت پارت سلولز

استخدام شرکت بهداشتی پارس حیان
شرکت پارت سلولز واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر فنی و و اداری خود به یک یا چند نفر نیرو با شرایط ذیل نیازمند است: ردیف عنوان شغلی ۱ مدیر تولید: دارای مدرک تحصیلی خمیر کاغذ ۲ مدیر فنی: مدرک صنایع و مکانیک یا مشابه ۳ حسابدار: دارای سابقه کار و با مدرک کارشناسی ۴ تکنسین […]

استخدام شرکت بهداشتی پارس حیان