استخدام شرکت شرکت مبین وان در سال ۹۶

استخدام شرکت بالاست راه‌آهن خراسان
پیشرفت هایی که در شرکت مبین وان حاصل شده است، نتیجه نبوغ و تلاش تک تک پرسنل شرکت بوده است و همچنان به قدرت افراد شرکت برای رسیدن به هدفهای بلند ایمان داریم. از این رو همواره در تلاش هستیم تا نیروهای توانمند و پر انرژی را به جمع همکارانمان اضافه کنیم.  افراد واجد الشرایط […]

استخدام شرکت بالاست راه‌آهن خراسان