استخدام بیمارستان سینای سمنان

استخدام شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)
بیمارستان خصوصی سینای سمنان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از داوطلبان واجد شرایط به شرح فایل راهنما دعوت به همکاری می نماید. دریافت فایل راهنما و ثبت نام

استخدام شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)