استخدام پزشکی قانونی کشور در سال ۹۶ (خبر جدید)

استخدام شرکت احیا استیل فولاد بافت
استخدام پزشکی قانونی کشور   ۱۴ اسفند ۹۵ – مدیرکل پزشکی قانونی؛ کم بود نیرو داریم مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان، بیان کرد: یک‌سوم مراجعین به دادگستری‌ها به پزشکی قانونی هم مراجعه می‌کنند و می‌شود گفت که وظیفه ما نوعی وظیفه قضایی است که ۹۸ این گواهی‌های پزشکی قانونی در رأی قضات نوشته می‌شود. مدیرکل […]

استخدام شرکت احیا استیل فولاد بافت