استخدام پشتیبان نرم افزار،برنامه نویس درهمتارایانه در تهران،مشهد

استخدام شرکت آدوراطب در تهران
شرکت همتارایانه در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران و مشهد دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احراز استان مورد نظر پشتیبان نرم افزار جنسیت: خانم جهت پشتیبانی نرم افزارهای تحت وب آشنا به sql server تهران برنامه نویس آشنا به sql server ,ASP.net مشهد متقاضیان محترم در صورت تمایل […]

استخدام شرکت آدوراطب در تهران