استخدام ۱۳ردیف شغلی درشرکت تولیدکننده مواد شیمیایی/ اصفهان

استخدام شرکت آبادراهان دشتی/جهت کاردرپروژه آزادراه مراغه-هشترود
یک شرکت معتبر تولیدکننده مواد شیمیایی در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در اصفهان دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت تحصیلات جنسیت سابقه کار تعداد ۱ مدیر بازاریابی و فروش فوق لیسانس و بالاتر ترجیحاً شیمی مرد ۵ سال ۱ ۲ مدیر مهندسی فروش فوق لیسانس و بالاتر ترجیحاً شیمی مرد […]

استخدام شرکت آبادراهان دشتی/جهت کاردرپروژه آزادراه مراغه-هشترود