استخدام شرکت راه و ساختمان بلند طبقه

استخدام شرکت‌سپهر اطلاعات
ردیف شرح تخصص مورد نیاز شرایط احراز مدرک تحصیلی سابقه کار ۱ افسر ایمنی لیسانس مرتبط ۵ ۲ تکنسین اجرایی لیسانس مرتبط ۷ ۳ رئیس کارگاه مهندس عمران ۱۰_۱۵ ۴ سرپرست اجرایی مهندس عمران ۱۰ ۵ سرپرست دفتر فنی و امور قراردادها لیسانس مرتبط ۱۰ ۶ سرپرست مالی و اداری لیسانس مرتبط ۱۰ ۷ مسئول […]

استخدام شرکت‌سپهر اطلاعات