بلاتکلیفی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی تا کی ادامه دارد؟

استخدام شبکه دامپزشکی شهرستان نائین
خبر ۲۹ خرداد ۹۶: بلاتکلیفی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی تا کی ادامه دارد؟ آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ و روشن نبودن وضعیت پذیرفته شدگان برای ورود به کار منجر به اعتراض این گروه و بلاتکلیفی شرایط آن‌ها شده است. سکوت آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف دوره‌های مهارت آموزی/ سرنوشت پذیرفته شدگان […]

استخدام شبکه دامپزشکی شهرستان نائین