استخدام بدون آزمون و مصاحبه در شهرداری خارگ غیرقانونی است

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
استخدام بدون آزمون و مصاحبه در شهرداری خارگ غیرقانونی است عضو شورای شهر خارگ گفت: استخدام بدون برگزاری آزمون و مصاحبه در شهرداری خارگ غیرقانونی است. بهروز خواجه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از وظایف مهم شورای شهر خارگ نظارت بر عملکرد شهرداری است که این وظیفه در راستای احقاق حق اهالی شریف […]

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین