استخدام پرستار و کارشناس فوریتهای پزشکی به صورت شرکتی در بروجرد

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار
    چون درنظر است تعداد ۲۸ پرستار و ۶ نفر کارشناس فوریتهای پزشکی با اولویت بومی جهت راه اندازی بیمارستان اآیت اله بروجردی شهرستان بروجرد به صورت شرکتی جذب گردند متقاضیان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ درج این آگهی در سایت به مدت پنج روز به کارگزینی […]

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار