استخدام ۴ردیف شغلی در شرکت پگاه سیستم پیشرو/تهران

استخدام سه ردیف شغلی در مرکز توسعه و پژوهش خشت ماندگار- البرز
شرکت مشاورین پگاه سیستم پیشرو ، در جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفتر تهران از افراد متخصص و با تجربه در ۴ ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. کدشغلی ردیف شغلی تعداد رشته تحصیلی شرایط احراز اطلاعات تماس ۰۱ مدیر  فروش حرفه ای  برای  نرم افزارهای ERP( حسابداری ، بهای […]

استخدام سه ردیف شغلی در مرکز توسعه و پژوهش خشت ماندگار- البرز