استخدام مهندس یا تکنسین برق در شرکت آریادالمن

استخدام سرپرست چاپ و نشر و تولید کتاب در موسسه خوارزمی

شرکت آریادالمن (نماینده رسمی کارخانجات اروپایی ) جهت تکمیل کادر فنی خود از یک نفر مهندس یا تکنسین برق با …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام سرپرست چاپ و نشر و تولید کتاب در موسسه خوارزمی