استخدام حسابدار حرفه ای در شرکت صنعت داران افتخاری

استخدام سرپرست بازاریابی در یک شرکت معتبر در تهران
به حسابدار حرفه ای آشنایی کامل با حسابداری پخش مویرگی با سابقه درخشان در پخش شرکت صنعت داران افتخاری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۵۵۸۱۲۷۵۶ , ۰۲۱۵۵۹۸۰۰۷۹

استخدام سرپرست بازاریابی در یک شرکت معتبر در تهران