استخدام محتوا گذار سایت در موسسه علمی پژوهشی شریف یار

استخدام سرپرست اداری،کارشناس منابع انسانی،مسئول دفتر درتهران

موسسه علمی پژوهشی شریف یار در نظر دارد در راستای گسترش موسسه، اقدام به استخدام ۲ نفر نیروی اداری خانم …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام سرپرست اداری،کارشناس منابع انسانی،مسئول دفتر درتهران