استخدام هزار استادکار در هنرستان‌ها برای سال جاری

استخدام سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال یک هزار استاد کار از طریق آزمون استخدامی جذب می شوند. علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمبود نیروی در هنرستان ها گفت: سال آینده باتوجه به اینکه هنرستان های ما سه ساله می شوند نیاز به تجهیزات, امکانات و هنر آموز داریم. وی […]

استخدام سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون (سمات)