اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۶

استخدام سازمان میراث فرهنگی سال ۹۶
اطلاعیه های گزینش آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۶ کاربران عزیز اطلاعیه های گزینش اعلامی در این صفحه درح و به مرور تکمیل میشود. خبر ۲۰ فرودین ۹۵ – اطلاعیه استان فارس پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی ۹۵ مدارک خود را برای انجام گزینش به امور اداری اداره آموزش و پرورش محل سکونت […]

استخدام سازمان میراث فرهنگی سال ۹۶