استخدام پزشکی قانونی کشور در سال ۹۵ (خبر جدید)

استخدام سازمان قضایی نیروهای مسلح سال ۹۵(اطلاعیه)
استخدام پزشکی قانونی کشور خبر ۲۹ دی ۹۵ – کمبود نیرو در پزشکی قانونی لرستان باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان به کمبود نیروی متخصص در این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی درزمینهٔ فضای فیزیکی و نیروی انسانی در مضیقه است. کمبود نیرو در پزشکی قانونی لرستانبه گزارش گروه استان […]

استخدام سازمان قضایی نیروهای مسلح سال ۹۵(اطلاعیه)