استخدام مدیر تولید در شرکت مهرآفرید مانا در البرز

استخدام سازمان بسیج سازندگی در سال ۹۵ (خبر جدید)

شرکت کشت و صنعت مهرآفرید مانا جهت تکمیل کادر تولیدی خود، مدیر تولید با شرایط زیر در البرز استخدام می …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام سازمان بسیج سازندگی در سال ۹۵ (خبر جدید)