قطع همکاری با بازنشستگان در پتروشیمی ها به دستور وزارت نفت

استخدام سازمان امور مالیاتی در سال ۹۶ (اعلام اسامی نفرات ذخیره)
قطع همکاری با بازنشستگان در پتروشیمی ها به دستور وزارت نفت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بالغ بر ۳۳ شرکت بزرگ پتروشیمی و نفتی شاغل در عسلویه استخدام و فعالیت مدیران بازنشسته در هر سطحی و با هر قراردادی را ممنوع اعلام […]

استخدام سازمان امور مالیاتی در سال ۹۶ (اعلام اسامی نفرات ذخیره)