استخدام بانک مهر اقتصاد از بین بسیجیان

استخدام سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
با هماهنگی معاونت نیروی انسانی ناحیه مقاومت بسیج قدس افرادی که واجد شرایط می باشند می توانند در این بانک استخدام شوند پایگاه مقاومت بسیج امام حسن عسگری(ع)  حوزه ۱۲۱ صابر  ناحیه مقاومت بسیج قدس ،با هماهنگی معاونت نیروی انسانی ناحیه مقاومت بسیج قدس افرادی که واجد شرایط می باشند می توانند در این بانک […]

استخدام سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی