استخدام انتظامات در شرکت معتبر دژپاد در شهرک صنعتی پرند

استخدام رشته های حسابداری،مدیریت،مکانیک،صنایع،انگلیسی

آگهی استخدام شرکت دژپاد در شهرک صنعتی پرند شرکت دژپاد با ۶۰سال سابقه در تولید قفسه بندی انبار واقع در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام رشته های حسابداری،مدیریت،مکانیک،صنایع،انگلیسی