پست سازمانی بر مربیان فنی و حرفه ای نداریم

استخدام ذوب آهن اصفهان تکذیب شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشتن پست سازمانی را علت عدم استخدام مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه ای اعلام کرد.  در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال مشترک جلال محمودزاده نماینده مهاباد و عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص […]

استخدام ذوب آهن اصفهان تکذیب شد