استخدام شرکت مترو اصفهان سال ۹۵

استخدام دیوان محاسبات کشور در سال ۹۵
استخدام شرکت مترو اصفهان سال ۹۵ سوالات رایج در آزمون های استخدامی   شرکت مترو منطقه اصفهان به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی خود در رشته های مندرج در جدول زیر با شرایط عمومی و اختصاصی،‌از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام می‌نماید. ردیف محل جغرافیائی شهر اصفهان یا استان جنسیت صرفا مرد شرائط احراز […]

استخدام دیوان محاسبات کشور در سال ۹۵