استخدام شرکت ETCC در آلمان

استخدام در مهندسین مشاور یکم
  آگهی استخدام در آلمان    بدینوسیله با افتخار اعلام مینماییم که شرکت ETCC  در حال حاضر بعنوان تنها شرکت تخصصی آلمانی جهت استخدام نیروهای متخصص ایرانی در قالب قانون (Blue Card)  با مجوز رسمی وزارت کار کشور آلمان میباشد. به همین منظور این شرکت اعلام آمادگی خود را جهت استخدام افراد متخصص با شرایط ذیل مینماید: مدارک […]

استخدام در مهندسین مشاور یکم