استخدام در شرکت فرش شیخ صفی اصفهان

استخدام در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در اصفهان
دعوت به همکاری شرکت فرش شیخ صفی اصفهان  فروشنده جهت شعب (خانم و آقا)  حسابدار (خانم و آقا)  گرافیست (خانم و آقا) دارای تجربه مرتبط حداقل حقوق شرایط کامل اداره کار ۳۵۲۴۱۴۲۰ – ۳۶۲۸۸۵۰۰ ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱

استخدام در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در اصفهان