استخدام شانزده رده شغلی در شرکت کنسرسیوم امید پارس

استخدام در شهرداری های مازندران فقط از طریق آزمون صورت می گیرد
شرکت کنسرسیوم امید پارس در فارس با شرایط ذیل استخدام مینماید: ردیف کد  شغلی رشته تحصیلی عنوان شغلی مهارت ها جنسیت تعداد ۱ ۱۰۰۱ مهندسی عمران مدیر پروژه دارای تجربه مدیریت پروژه های ساختمانی آقا ۱ ۲ ۱۰۰۲ مهندسی عمران سرپرست کارگاه با تجربه در زمینه پروژه های ساختمانی مسلط به تهیه  صورت وضعیت آقا […]

استخدام در شهرداری های مازندران فقط از طریق آزمون صورت می گیرد