استخدام یک شرکت بین المللی معتبر در کرمان

استخدام در شرکت گسترش فناوری های نوین
یک شرکت بین المللی معتبر جهت همکاری تمام وقت در کرمان و رفسنجان نیازمند افراد زیر ترجیحا با تجربه کار در زمینه پسته و مسلط به زبان انگلیسی می باشد. ردیف عنوان شغلی مدرک تحصیلی سابقه کار محل فعالیت ۱ حسابدار لیسانس حسابداری یا دیگر رشته های مرتبط ۴ سال کرمان ۲ مدیر کنترل کیفیت فوق لیسانس […]

استخدام در شرکت گسترش فناوری های نوین