استخدام پارک علم ­و فناوری استان ­فارس

استخدام در شرکت هواپیمایی تهران ایر
پارک علم ­و فناوری استان  ­فارس  وابسته  به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  به استناد  مصوبات  هیات امنای منطقه و آیین نامه تشکیلات  پارکهای علم و فناوری ،  ازطریق آزمون و مصاحبه تخصصی،  ازمیان داوطلبان متعهد و متخصص اقدام به جذب کارشناس در مراکز رشد  “نفت، گاز و پتروشیمی” و “فناوری اطلاعات و ارتباطات” طبق […]

استخدام در شرکت هواپیمایی تهران ایر