استخدام موسسه آموزش عالی خراسان

استخدام در شرکت همکاران سیستم اصفهان
این موسسه آموزش عالی جهت تصدی مسئولیت کارشناس مسئول روابط عمومی ، از افراد واجد شرایط دعوت می نماید . شرایط : ۱- دارا بودن مدرک تحصلی لیسانس و بالاتر در رشته های مرتبط ۲- حد اقل دو سال سابقه کار در مسئولیت مرتبط داوطلبان عزیز می توانند جهت ثبت نام و تکمیل تقاضا و […]

استخدام در شرکت همکاران سیستم اصفهان