استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان ۹۶ (شروع ثبت نام)

استخدام در شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی یزد
استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان سوالات رایج در آزمون های استخدامی تاریخ شروع ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز ۱۴ شهریور لغایت ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۶ شهریور می باشد   با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بر اساس مصوبات شورای سیاست گذاری اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانشبنیان، به […]

استخدام در شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی یزد