استخدام در آرمان داده پویان

استخدام در شرکت مهندسی اهورا
تخصص های مورد نیاز عنوان کد شغل ·        آشنایی با استاندارد های تست نفوذ پذیری همچون OWASP , ..·        تسلط بر ابزار های تست نفوذ پذیری ·        آشنا با زبان C و  پایتون ·        توانایی کشف و استفاده از آسیب پذیری ها ·        قدرت تحلیل و آنالیز لاگ ها ·        توانایی کار با انواع اکسپلویت […]

استخدام در شرکت مهندسی اهورا