استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

استخدام در شرکت فراورده های لبنی و بستنی رامک شیراز
«آگهی پذیرش  نیروی  شرکتی پرستار » دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در نظر دارد تامین نیروی پرستار مورد نیاز در بیمارستان جدیدالتاسیس الغدیر ابهر را به شرکت های خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. بدین جهت متقاضیان واجد شرایط ذیل الذکر  می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در آزمون […]

استخدام در شرکت فراورده های لبنی و بستنی رامک شیراز