استخدام در شرکت مهندسی فرسار تجارت

استخدام در شرکت خمیر مایه و الکل رازی اهواز
شرکت مهندسی فرسار تجارت از افراد ذیل استخدام به عمل می آورد واحد مدرک حداقل سابقه مرتبط ۱ مسئول دفتر مدیریت کارشناس مدیریت ۳ سال ۲ مسئول واحد کنترل کیفیت کارشناسی مکانیک صنایع ۵ سال ۳ مسئول واحد تضمین کیفیت کارشناسی صنایع ۵ سال ۴ مسئول خط تولید کارشناسی صنایع ساخت و تولید ۵ سال […]

استخدام در شرکت خمیر مایه و الکل رازی اهواز