فراخوان جذب پژوهشگر در جامعه‌ المصطفی‌ مشهد

استخدام در شرکت خصوصی در اصفهان
گروه گزارش: جامعه‌المصطفی‌العالمیه مشهد، برای تدریس و تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی از بین طلاب برادر و خواهر دعوت به همکاری می‌کند. به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعهالمصطفی، جامعه‌المصطفی‌العالمیه مشهد مقدس در بخش مجازی، برای تدریس و تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی از بین طلاب برادر و خواهر دعوت به همکاری […]

استخدام در شرکت خصوصی در اصفهان